Šī gada 20. augustā, Zaļenieku muižā, Jelgavas novadā notika pirmais demokrātijas festivāls KOPIENAS SARUNAS. Festivāla mērķis bija rosināt iedzīvotājus interesēties par sabiedriskajām norisēm un veicināt demokrātiskas sarunu kultūras veidošanos.  Aizrautīgās sarunās un radošās darbnīcās Zaļenieku muižā un parkā kopumā viesojās 250 dalībnieki.

Festivāla programmas ietvaros no plkst. 10 notika sarunas “Cilvēki rada” ar viesiem no: Viedā ciema Jaunmuižā, Biedrību TUVU un Sociālo uzņēmumu “Glūdas mājskola”, kas dalījās pieredzē par pašu īstenotām aktivitātēm savā kopienā.

No plkst. 12 festivāla dalībniekiem bija iespēja apmeklēt divas no četrām sarunu telpām - komunikācija, organizācija, laba pārvaldība un apzinātība, lai kopā ar tēmu ekspertiem: Vili Brūveri, Lindu Ķaukuli, Reini Širokovu un Ievu Moricu, neformālā vidē rastu atbildes uz sekojošiem jautājumiem - kas ir laba saruna, kā dzīvot apzināti, cik daudz varam izmainīt, darot kopā?

Sarunu telpās ar praktiskiem piemēriem sarunu bagātināja īpašie viesi, kas dalījās savā pieredzē konkrētās tēmas ietvaros. Sarunu telpā ORGANIZĀCIJA, par iedzīvotāju iniciatīvas grupas darbību dalījās Tīreļu iniciatīvas grupas “Lielupes labais krasts” pārstāve Vineta Vilde, par jau izveidotas organizācijas darbību pieredzē dalījās biedrības “Salgales attīstības biedrības” vadītājs Edgars Paulovičs un biedrības “Vecpiebalga savējiem” pārstāvis Edžus Ķaukulis. Sarunu telpā LABA PĀRVALDĪBA īpašie viesi bija Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Madars Lasmanis un Viedā ciema Jaunmuižā vadītāja Ilze Kļava.

No plkst. 15.30 sākās sarunu noslēdzošais cikls “Kopdares spēks”. Tēmu eksperti un viesi dalījās atziņās par to, kā mēs kopā darot un sadarbojoties starp dažādiem sektoriem: nevalstiskais, publiskais un uzņēmēji - spējam radīt pozitīvas izmaiņas savā vidē, kurā paši dzīvojam.

Festivāla ekspertu atziņas:

Līdzdalība sākas ar mazumiņu. Kā iesēt sēkliņu. Ar teikšanu jā! iespējām. Ar maziem darbiem, ar iesaistīšanos, mēs soli pa solim jau kopā virzāmies uz kā lielāka sasniegšanu. Un tad ar aktīvām un mērķtiecīgām darbībām, mēs izdarām lielas lietas. Būtiski ir saprast, kur es jūtos piederīgs un kas ir tas, ko es varu sniegt vietējai kopienai. Sevis apzināta izvērtēšana.

Linda Ķaukule

Demokrātija ir sarunāšanās kultūra. Saruna ir process, kurā mēs kopīgi piedzīvojam viens otru. Sarunā ir divi ceļi, mēs varam izvēlēties pierādīt savu viedokli vai izvēlēties iet kopīgu izziņas ceļu. Klausīšanās praktizēšana ir vērtīgs process. Ceļa vārdi kopdarei - ja mēs domājam, ka mēs varam, vai domājam, ka mēs nevaram, mums ir taisnība abos gadījumos.

Ieva Morica

Skatoties uz līdzdalību un sadarbību, te nav ātro risinājumu. Tas ir kā maratons un tam ir jāgatavojas. Ir vajadzīgi dažādi treniņi - tikšanās starp pašvaldības pārstāvjiem un iedzīvotājiem, tikšanās kopienā, kopīgi pasākumi. Svarīga ir regularitāte. Kopienu līderi šobrīd ir kopdares virzītājspēks. Ilgtermiņā ir jādomā, kā mēs varam izmantot šo potenciālu, lai risinātu tos jautājumus, kas mums ir aktuāli. Līdzdalības potenciāls jāizmanto. Demokrātija ir privilēģija, pilsoņa privilēģija, to tā uztverot, mēs ar milzīgu atbildību attiecāmies pret ro. Būt kopienā un ko darīt, tā ir privilēģija

Vilis Brūveris

Mēs lietas varam darīt vērīgi nevis pavirši, lietas veikt iejūtīgi nevis reaģējot ar pirmo impulsu. Cilvēciskā spēja sadarboties, komunicēt apzināti, sevi labāk pārvaldīt, tā ir prasme kās jātrenē. Kad esi mierā ar savu nostāju, tevī ir kapacitāte un vieta dzirdēt cita viedokli. Tu esi atvērts uzklausīt. Mums ir nepieciešami līderi, kas ir līdzjūtīgi un cilvēciski. Cilvēkiem šodien interesē, kā justies labāk, sevi vadīt labāk.

Reinis Širokovs

Kā atzina daudzi no festivāla dalībniekiem, izvēlētās festivāla tēmas bija ļoti svarīgas un nozīmīgas ikvienam. Dalībnieku atsauksmēs izskanēja šādi atzinumi: “Kvalitatīvs izpildījums un rezonanse nacionālajā līmenī!”, “Jūtos iedvesmota pēc festivāla sarunām!”, “Sadarbībā ir spēks. Lielisks pasākums!”, “Pasākums bija super, un tēmas arī ļoti labas un svētīgas. Ceru ka būs atkārtojums arī nākošgad.”

Festivāla laikā darbojās arī radošās darbnīcas bērniem, ko vadīja Sociālais uzņēmums “Glūdas mājskola”. Tāpat darbojās trīs, ar dabas tēmu saistītas darbnīcas pieaugušajiem festivāla dalībniekiem:  Vides darbnīcā “Kopā varam zaļāk un vērtīgāk”,  kopā ar meistari Ivetu Kokmani  dalībnieki paši gatavoja papīru un dekorus ar augu nospiedumiem mālā; EKO terapijas darbnīcā dalībnieki varēja izgatavot augu paklājiņus Ivetas Penegas vadībā un iepazīties ar atjaunošanās praksi caur supervīziju un pirti kopā ar Initu Babrāni. Radošajā darbnīcā “Dabas māksla”, kopā ar Kristīni Veinbergu, tika veidoti oriģināli tērpi ar augu motīviem.

Programmas izskaņā visus dalībniekus iepriecināja mākslinieku: Madaras Buškevicas, Ervīna Ramiņa un ģitārista Mārča Vasiļevska sniegtais koncerts.

Tie bija svētki kopienai, tie bija svētki mums visiem!

Festivālu organizēja Biedrība Lauku partnerība “Lielupe” sadarbībā ar Jelgavas novada pašvaldību.

Sekot līdz turpmākām iniciatīvas “Kopdare” aktualitātēm iespējams Facebook kontā @projektsKopdare, mājas lapā www.kopdare.lv, vai Instagram kontā @partneribalielupe

Uz tikšanos nākamajos Kopdares pasākumos!

Projektu “Līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana Jelgavas un Ozolnieku novados” un interneta vietni www.kodare.lv finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Projekts Kopdare
Biedrība Lauku partnerība "Lielupe"
Jāņa Asara iela 21, Jelgava, LV-3001
e-pasts: kopdare@kopdare.lv