Projekts “Līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana Jelgavas un Ozolnieku novados”

Projekta reģistrācijas Nr. AIF/2020/SDK/11

Īstenošanas periods 2020. gada 1. oktobris – 2024. gada 29. februāris

Projekta kopējais finansējums 99 529.05 EUR

Projektu īsteno Biedrība Lauku partnerība “Lielupe”

Projekta partneris Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte

Projekta mērķis ir stiprināt demokrātijas kultūru un pilsonisko apziņu, īstenojot iedzīvotāju līdzdalības pasākumus un izglītojošas aktivitātes.

Projekta aktivitātes:

  • Projekta atklāšanas pasākums-vizītkarte
  • Novada iedzīvotāju anketēšana, anketu apkopošana un pētījuma veikšana
  • Apkaimes ideju darbnīcas un Iedzīvotāju iesaiste iniciatīvā par dziesmu svētku tradīcijām Jelgavas novadā
  • Pilsoniskās izglītības nodarbības demokrātijas kompetence celšanai un pieredzes apmaiņas brauciens
  • Novada iedzīvotāju forums un Pagastu sanāksmes iedzīvotāju padomes veidošanai
  • Demokrātijas festivāls brīvā dabā
  • Mājas lapas izveide
  • Debates "Iedzīvotāji un nākotnes politikas veidotāji" un iniciatīva "Kafija ar politiķiem"

Projektu “Līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana Jelgavas un Ozolnieku novados” un interneta vietni www.kodare.lv finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Projekts Kopdare
Biedrība Lauku partnerība "Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs, Jelgava, LV-3001
e-pasts: kopdare@kopdare.lv