Turpinot stiprināt iedzīvotāju līdzdalību un prieku kopīgi darboties savā apkaimē, aicinām iedzīvotājus iesaistīties “Kopdares” akcijā “Apkoposim liecības par dziesmusvētku tradīcijām novadā!”.

Ar šo aktivitāti vēlamies tiešā veidā iesaistīt iedzīvotājus pilsoniskajās aktivitātēs kultūrvēstures jomā, rosinot būt aktīviem kopīgi vācot vēstures liecības novadā.

2022. gadā, īstenojot Iedzīvotāju līdzdalības spēli “Aktīvas kopienas apkaimēs”, izveidojās aktīvo iedzīvotāju grupas, kas kopā īstenoja kādu sev svarīgu ideju pagastā. Lai apkaimes darbnīcās aktivizētie un vienkopus pulcinātie iedzīvotāji nezaudētu vēlmi līdzdarboties, tiks veikta jauna, vēl nebijusi aktivitāte - “Iedzīvotāju iesaiste iniciatīvā par dziesmu svētku tradīcijām novadā.”

Iniciatīvas īstenošanā tiks iesaistītas apkaimes darbnīcās izveidotās “Kopdares grupas”, kā arī citi pagastu iedzīvotāji, vietējās nevalstiskās organizācijas, novadpētnieki un Jelgavas novada pašvaldība. Mērķis ir turpināt kopā darīšanu pagastos, šoreiz kopīgi apzinot un vācot dziesmu svētku vēsturi un tradīcijas Jelgavas novadā. Šāds, vēsturisks apkopojums līdz šim nav bijis veikts novadā. Vietējie iedzīvotāji paši vāks atmiņu stāstus, dažādus materiālus un vēsturiskas liecības.

Kā zināms vēsturiski, dziesmu svētki bija kopienu stiprinoši pasākumi Jelgavas novadā. Tas ir būtisks atgādinājums pilsoniskai apziņai mūsdienu kopienai un reizē nozīmīgs darba lauks, iesaistot vietējos iedzīvotājus vēstures apzināšanā un iedzīvināšanā vietējā kopienā. Šāda rīcība stiprinās piederības sajūtu, dos iespēju iedzīvināt vēsturiskās vērtības, kuru apzināšanā būs līdzdarbojušies iedzīvotāji.

Iedzīvotāju savāktos materiālus digitāli apkopos mūsu novadpētnieks Dāvis Beitlers un šis apkopojums ieguls Rakstniecības un mūzikas muzeja veidotajā ekspozīcijā “Dziesmusvētku telpa”, kas veltīta dziesmusvētku tradīcijas 150 gadu atcerei un izvietota estrādes kompleksā Mežaparkā; tāpat papildināsim ziņas muzeja veidotajā dziesmusvētku datubāzē. Elejas parka izstāžu zālē tiks iekārtota izstāde, kas veltīta dziesmusvētku tradīcijai tieši mūsu novadā. Un šai izstādei noderēs gan digitāli apkopotie materiāli, gan arī dažādi priekšmeti (piemēram, tautastērpa daļas, piemiņlietas no dziesmusvētkiem u. tml.), kuri izlases kārtā tiks iekļauti izstādē un pēc tās slēgšanas tiks atdoti īpašniekiem. Īpašu vērtību katrai vēstures liecībai piešķir tās stāsts – ar kādiem dziesmusvētku notikumiem vai piedzīvojumiem konkrētais priekšmets saistīts.

Ieskats Latviešu dziesmusvētku tradīcijā Jelgavas novadā.

Latviešu dziesmusvētku tradīcija noteikti atbalsojusies teju katrā dzimtā un pagastā – arī mūsu novadā. Viena tradīcijas šķautne saistās ar novada kolektīviem un iedzīvotājiem, kas piedalījušies vispārējo dziesmusvētku un apkārtnes novadu dziesmu dienu norisēs. Mūsu novada pagastos nav trūcis ne izcilu koru, ne tautisko deju kopu. Jau 19. gadsimtā sevi teicami apliecināja, piemēram, kori Ūziņos, Kalnciemā un citviet, savukārt laikā starp abiem pasaules kariem labs koris bija jau gandrīz katrā pagastā. Padomju laikā kordziedāšana pagastos noplaka, un, lai piedalītos dziesmusvētkos, vajadzēja veidot starppagastu apvienotos korus; pagastos korus pamazām aizstāja sieviešu un vīru vokālie ansambļi.

Otru šķautni savukārt veido tie dziedāšanas svētki, kas notikuši tepat mūsu novadā un tā apkaimē. Jelgavu pazīst ar vairākiem Zemgales mēroga dziesmusvētkiem – ne tikai ar izslavētajiem IV Vispārējiem latviešu Dziesmu un mūzikas svētkiem 1895. gadā! Turklāt ne vien Jelgavā, bet arī mūsdienu Jelgavas novada pagastos izskanējuši vairāki mazāka mēroga dziedāšanas svētki ar tuvākās apkaimes koriem – Vircavā, Sesavā, Elejā, Zaļeniekos un Ūziņos (savulaik Jēkabnieku pagastā) laikā no 1868. līdz 1955. gadam. Vēlāk tos aizstāja Jelgavas rajona dziesmu un darba svētki Elejas parka estrādē.

Tieši vietējo dziesmu dienu šķautne ir pati būtiskākā, jo ziņu par šiem svētkiem ir krietni vien mazāk nekā par centrālajām norisēm. Novadu dziesmusvētku vēsture Latvijā vēl nav uzrakstīta, un tie palikuši vispārējo dziesmu un deju svētku ēnā. Tomēr tieši reģionālie un lokālie dziedāšanas svētki savulaik kopa un uzturēja tradīciju lielo dziesmusvētku starplaikos. Jelgavas novads varētu būt viens no pirmajiem vai pat pats pirmais Latvijā, kas uzraksta savu dziesmusvētku vēsturi, sasparojoties pašiem iedzīvotājiem.

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un rosināt viens otru ieskatīties savos ģimenes albūmos, aprunāties ar senioriem, kaimiņiem savā kopienā un kopīgi savākt šos materiālus!

Kontakti informācijai par “Kopdares” akciju: 25502151, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. Specifiskos jautājumos par vēstures liecību saturisko vērtību, aicinām rakstīt uz e-pastu novadpētniekam Dāvim Beitleram: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Zemāk esam iekļāvuši vadlīnijas vēstures liecību apkopošanai, kas var palīdzēt labāk saprast, kā apkopot un nodot materiālus, kā arī apliecinājuma paraugu, ko aizpilda tie iedzīvotāji, kas nodos vēstures liecības un materiālus apkopošanai.

Veidosim šo vēstures liecību apkopojumu visi kopā, lai to godam nodotu tālāk nākotnes kopienai!

 

Projektu “Līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana Jelgavas un Ozolnieku novados” un interneta vietni www.kodare.lv finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Projekts Kopdare
Biedrība Lauku partnerība "Lielupe"
Jāņa Asara iela 21, Jelgava, LV-3001
e-pasts: kopdare@kopdare.lv