Mans Dziesmu svētku pieredzes stāsts

Apkopojot liecības par Dziesmusvētkiem novadā, svarīgs šķiet ne tikai pats vēstures apkopojums vēstures liecību veidā, bet arī personisks stāsts par dziesmu kā vērtību cilvēka dzīvē. Tāpat mēs katrs vairāk vai mazāk zinām par Dziesmu svētkiem kādi tie ir šajā konkrētajā laikā, kuru piedzīvojam tagad. Kādi tie bija pirms divdesmit un piecdesmit gadiem, mūsu novadnieku atmiņās?

Kā jau esam ziņojuši iepriekš, kopš šī gada sākuma Lauku partnerība "Lielupe" sadarbībā ar Jelgavas novada iedzīvotājiem, Kultūras pārvaldi, daudzām kultūras iestādēm un privātvākumu īpašniekiem, īsteno Kopdares akciju “Apkoposim liecības par dziesmusvētku tradīcijām novadā!”.

Turpinot stiprināt iedzīvotāju līdzdalību un prieku kopīgi darboties savā apkaimē, aicinām iedzīvotājus iesaistīties “Kopdares” akcijā “Apkoposim liecības par dziesmusvētku tradīcijām novadā!”.

Ar šo aktivitāti vēlamies tiešā veidā iesaistīt iedzīvotājus pilsoniskajās aktivitātēs kultūrvēstures jomā, rosinot būt aktīviem kopīgi vācot vēstures liecības novadā.

Projektu “Līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana Jelgavas un Ozolnieku novados” un interneta vietni www.kodare.lv finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Projekts Kopdare
Biedrība Lauku partnerība "Lielupe"
Jāņa Asara iela 21, Jelgava, LV-3001
e-pasts: kopdare@kopdare.lv