Iedzīvotāju īstenoto ideju apkopojums Jelgavas novadā.

Šis uzmundrinošais teiciens pieder iedzīvotāju iniciatīvas grupai “Kopdare Vircavas pagastam”. Tas ir pašu radītais sauklis savam un pārējo uzmundrinājumam darīt kopā.

Līdzdalības pasākumos “Aktīvas kopienas apkaimēs”, iedzīvotāji vienojās par kopīgu ideju un to īstenoja šī gada vasarā. Pasākumi norisinājās no 2022. gada marta līdz maija beigām visos Jelgavas novada pagastos. 

Kopīgi īstenotās idejas deva iespēju ciešāk iepazīt vienam otru, sadraudzēties, mācīties vienoties kopīga mērķa labā, izraudzīties vietu, veidu un likt kopā resursus, lai ideja taptu īstenota. Daudz un dažādas ir iedzīvotāju atziņas, kopā īstenojot ideju savā pagastā. Ir saņemti arī skeptiski komentāri no pagasta līdzcilvēkiem sakot: ”Priekš kam tas Jums ir vajadzīgs?”. Tomēr tas nav atturējis godam īstenot ideju, lai pašiem būtu prieks un tiem, kas to novērtē līdzcilvēku vidū.

Īstenotās idejas bija kā pievienotā vērtība arī iniciatīvas “Kopdare” īstenošanā. Līdzdalības spēles pagastos ne tikai satuvināja iedzīvotājus, bet arī deva nelielus, bet praktiskus rezultātus no kā turpmāk iegūs daudz plašāka vietējās kopienas daļa pagastos. Tas ir kā pierādījums tam, ka ar nelieliem resursiem iespējams uzsākt lielas pārmaiņas. Ja vien iedzīvotāji paši to saskata un ir apņēmības pilni turpināt kopā darboties savā pagastā.

Īstenotās idejas nosacīti var iedalīt trīs lielos virzienos, kādi iedzīvotājiem acīmredzot tieši šobrīd ir būtiski:

1. Iedzīvotājus saliedējoši pasākumi, kurus ir gatavi noorganizēt paši iedzīvotāji. Iniciatīvas grupu dalībnieki atzīst, ka pietrūkst saikne starp iedzīvotājiem, pagastos ir kaimiņi, kas dzīvodami līdzās vairākus gadus, tā arī nav iepazinušies. Tāpēc nepieciešami biežāki, iedzīvotājus saliedējoši pasākumi un idejas šiem pasākumiem tiešām ir radošas. Tas liecina- kopiena saņemot nelielu impulsu, kā šos Kopdares pasākumus, spēj mobilizēties un apvienot savus spēkus, lai saliedētu pārējos pagasta iedzīvotājus.

2. Vietējie iedzīvotāji spilgti iezīmē tūrisma attīstības nozīmi savā pagastā. Mūsdienu cilvēkam ir iespēja ceļot un to noteikti dara Jelgavas novada iedzīvotāji. Līdz  arto redzētais un piedzīvotais citur, dod ierosmes, kā pilnveidot šo piedāvājumu savā teritorijā. Apzinoties savas teritorijas un pašu stiprās puses, kā arī iespējas sniegt ieguldījumu tūrisma pilnveidē, tiek izvirzītas dažādas ar tūrisma attīstību saistītas idejas. Starp tām ir pašu veidoti vides objekti, tematiskās pastaigu takas, kā arī jauni tūrisma maršruti, apkopojot izziņas un kultūrvēstures mantojumu pagastos. Sadarbojoties šajā virzienā, iedzīvotāji sniedz savu ieguldījumu gan tūrisma, gan ar to saistīto nozaru attīstībā, radot vidi jaunu, kaut arī nelielu, bet tomēr uzņēmējdarbības veidu attīstībai savā pagastā.

3. Trešais no iedzīvotāju ideju virzieniem ir dažādu vides objektu izveide un labiekārtošana. Šī aktivitāte arī kalpo kā kopienas saliedēšanas aktivitāte, jo kopīgi tiek īstenota un vienlaicīgi iezīmē atsevišķu iedzīvotāju grupu vajadzības. Piemēram jaunās ģimenes, kam aktuāli ir rotaļu laukumi un bērnu, jauniešu brīvā laika aktivitāšu pavadīšanas iespējas. Tāpat tās ir brīvi pieejamas atpūtas vietas pagasta iedzīvotājiem un viesiem.

Aicinām iepazīties ar iedzīvotāju īstenotajām idejām Jelgavas novada pagastos un noteikti paviesoties katrā no pagastiem, lai paši apskatītu viens otra paveikto, iedvesmotos atkal jaunām idejām, ko paveikt KOPĀ!

Iedzīvotāju iniciatīvas grupu īstenotās idejas Jelgavas novadā

Iedzīvotāju īstenoto ideju rezultātus apkopoja
Videga Strautniece
Biedrība Lauku partnerība “Lielupe”

Projektu “Līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana Jelgavas un Ozolnieku novados” un interneta vietni www.kodare.lv finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Projekts Kopdare
Biedrība Lauku partnerība "Lielupe"
Jāņa Asara iela 21, Jelgava, LV-3001
e-pasts: kopdare@kopdare.lv