No 2023. gada februāra līdz pat aprīļa vidum tika īstenotas iedzīvotāju sanāksmes visos Jelgavas novada pagastos. Kopumā sanāksmēs piedalījās 253 iedzīvotāji. Sanāksmes mērķis bija informēt dalībniekus par iedzīvotāju padomēm, to darbības principiem, rosinot uz kopīgu diskusiju, lai veidotos izpratne un viedokļu apmaiņa par šo līdzdalības veidu, kas plānots ieviest arī Jelgavas novadā.

Iedzīvotāju īstenoto ideju apkopojums Jelgavas novadā.

Šis uzmundrinošais teiciens pieder iedzīvotāju iniciatīvas grupai “Kopdare Vircavas pagastam”. Tas ir pašu radītais sauklis savam un pārējo uzmundrinājumam darīt kopā.

Ideju un priekšlikumu apkopojums, iedzīvotāju līdzdalības pasākumos “Aktīvas kopienas apkaimēs”.

“Varam, ja kopā darām!” – šis ir viens no sešpadsmit iedzīvotāju iniciatīvas grupu saukļiem, kas radās līdzdalības pasākumos “Aktīvas kopienas apkaimēs”, kas norisinājās no 2022. gada marta līdz maija beigām, visos Jelgavas novada pagastos. Tas bija vienojoši un motivējoši, lai veidotu un īstenotu kopīgas idejas savam pagastam.

Iedzīvotāju līdzdalības spēles “Aktīvas kopienas apkaimēs” apkopojums un galvenās atziņas.

Šis ir viens no dalībnieku pašu radītajiem saukļiem iedzīvotāju līdzdalības spēlē “Aktīvas kopienas apkaimēs”, kas īsi un kodolīgi raksturo kopienas nozīmi un šī brīža, jeb tagadnes nozīmi, lai ieviestu pozitīvas pārmaiņas jebkurā lietā un vietā.

Lai stiprinātu kopienas pagastos, piedāvājam ikvienam Jelgavas novada iedzīvotājam līdz šim nebijušā veidā satikties, lai izzinātu, radoši pavadītu laiku un rastu iedvesmu kopīgi īstenot idejas savā ciemā.

Projektu “Līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana Jelgavas un Ozolnieku novados” un interneta vietni www.kodare.lv finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Projekts Kopdare
Biedrība Lauku partnerība "Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs, Jelgava, LV-3001
e-pasts: kopdare@kopdare.lv