Biedrība Lauku partnerība “Lielupe” kopš 2020. gada īstenoja iniciatīvu “Kopdare”. Tās mērķis ir stiprināt demokrātiju, sarunu kultūru un pilsonisko apziņu, īstenojot dažādus iedzīvotāju līdzdalības pasākumus un izglītojošas aktivitātes Jelgavas novadā. Īstenotās aktivitātes:

  • Novada iedzīvotāju anketēšana, anketu apkopošana un pētījuma veikšana;
  • Apkaimes ideju darbnīcas;
  • Pilsoniskās izglītības nodarbības demokrātijas kompetence celšanai un pieredzes apmaiņas brauciens;
  • Novada iedzīvotāju forums un pagastu sanāksmes iedzīvotāju padomes veidošanai;
  • Demokrātijas festivāls;
  • Debates "Iedzīvotāji un nākotnes politikas veidotāji" un iniciatīva "Kafija ar politiķiem".

Turpinot stiprināt iedzīvotāju līdzdalību, piederības sajūtu novadam un vēlmi kopīgi darboties savā apkaimē, aicinājām iedzīvotājus iesaistīties “Kopdares” akcijā “Apkoposim liecības par Dziesmusvētku tradīcijām novadā!”. Ar šo aktivitāti iesaistījām iedzīvotājus pilsoniskajās aktivitātēs kultūrvēstures jomā.

Liecību vākšana notika no 2023.gada pavasara līdz pat gada beigām. Savāktais materiāls ir apkopots un sagatavota izstāde  “Liecību apkopojums par Dziesmusvētkiem novadā”. Izstāde atspoguļos Dziesmusvētku norisi novadā cauri laikiem, sākot no 1872. – 2015. gadam akcentējot notikumus un cilvēku emocijas, piefiksētas fotogrāfijās. 

Izstādes materiālu iespējams apskatīt šeit un Elejas izstāžu zālē, Elejas pagastā. Plānots, ka izstāde ceļos pa Jelgavas novadu, lai vairāk iedzīvotāju varētu ar to iepazīties. Lūdzam sekot līdz informācijai Biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sociālajos tīklos.

Pateicamies Jelgavas novada iedzīvotājiem par iesaistīšanos liecību vākšanā, īpašs paldies Dāvim Beitleram par liecību apkopošanu!

Projektu “Līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana Jelgavas un Ozolnieku novados” un interneta vietni www.kodare.lv finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Projekts Kopdare
Biedrība Lauku partnerība "Lielupe"
Jāņa Asara iela 21, Jelgava, LV-3001
e-pasts: kopdare@kopdare.lv