Šī gada 27. janvārī biedrība Lauku partnerība “Lielupe” pirmo reizi aicināja iedzīvotājus uz sestdienas kafiju ar Jelgavas novada domes deputātiem. Pasākums notika Branku Brančotavā, Saules ielā 2, Cenu pagastā, vienkopus pulcējot 45 dalībniekus.

Pasākuma mērķis ir stiprināt dialogu starp iedzīvotājiem un novada domes deputātiem, dod iespēju satikties neformālā vidē, kopīgi malkojot sestdienas kafiju, apmainīties viedokļiem, veicināt labāku savstarpējo sapratni un sniegt priekšlikumus. Sekmēt demokrātijas kultūru novadā.

Pasākuma norises laikā iedzīvotājiem bija iespēja uzklausīt domes deputātu atziņas par līdz šim domē paveikto un turpmākajām iecerēm. Sarunu ar deputātiem iespējams noskatīties video ierakstā, kas pievienots šim rakstam. Iedzīvotāji sagatavoja sev aktuālos jautājumus, kas tika apkopoti pa sešiem tēmu blokiem. Darba grupās iedzīvotāji kopā ar deputātiem diskutēja par aktuālajām tēmām. Noslēgumā darba grupu pārstāvji prezentēja kopīgi piefiksētos priekšlikumus konkrēto jomu uzlabojumiem. Ar darba grupu diskusiju apkopojumu iespējams iepazīties atverot šo saiti https://ej.uz/sarunuapluapkopojums, kā arī noskatīties video ierakstu, kas pievienots šim rakstam.

Pēc pasākuma dalībnieki novērtēja tā norisi, atzīstot, ka šādas tikšanās ar deputātiem nepieciešams rīkot biežāk, piemēram divas reizes gadā, vai pat vēl biežāk. Pārsteidzoši pašiem bija atzīt, cik atšķirīgi ir viedokļi iedzīvotājiem no dažādiem pagastiem novadā. Dalībnieki rosināja šādus pasākumus rīkot dažādās vietās Jelgavas novadā.

Paldies iedzīvotājiem un novada domes deputātiem par dalību šajā pasākumā!

Uz tikšanos citos biedrība Lauku partnerība “Lielupe” pasākumos!

 

 

Pasākums notika projektā “Līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana Jelgavas novadā”, to finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”

Projektu “Līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana Jelgavas un Ozolnieku novados” un interneta vietni www.kodare.lv finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Projekts Kopdare
Biedrība Lauku partnerība "Lielupe"
Jāņa Asara iela 21, Jelgava, LV-3001
e-pasts: kopdare@kopdare.lv