Biedrība Lauku partnerība “Lielupe” īsteno iniciatīvu, lai sniegtu atbalstu iedzīvotāju līdzdalības attīstīšanai Jelgavas novadā. Laikā no 23. līdz 26. aprīlim biedrības pārstāves un iedzīvotāji no Jelgavas novada pagastiem devās starptautiskā pieredzes apmaiņā, lai iepazītu labo praksi iedzīvotāju iesaistē Norvēģijā, Levanger reģionā.

Iniciatīvas ietvaros tika apmeklētas dažādas iestādes - vietējā pašvaldība, bibliotēka, bērnudārzs, muzejs, kas veidots kā kopienas centrs. Satikti vietējās lēmējvaras pārstāvji, pašvaldības vicemēre, izpilddirektors, kultūras pārvaldes un bibliotēkas pārstāvji, vietējie NVO pārstāvji, uzņēmēji, kā arī senioru, izglītotāju, cilvēku ar kustību traucējumiem padomes pārstāvji, kas aktīvi līdzdarbojas dažādu jomu attīstībā Levanger apkaimēs.

Paralēli iestāžu apmeklējumiem programmu caurvija dažādas diskusijas starp Latvijas un Norvēģijas pārstāvjiem. Jau pirmajā dienā pārrunājām, kas ir pamats demokrātijai. Partnerorganizācijas pārstāvis Henric, balstoties uz līdzšinējo pieredzi par to, kā veidojas demokrātiska sabiedrība Norvēģijā, piemin būtisku atslēgas vārdu - uzticēšanās. Tas raisīja plašāku diskusiju, izskanēja viedokļi, la uzticēšanās prasa ievērot līdzsvaru, lai nenonākam situācijā, kad tā tiek izmantota nelabvēlīgā veidā ikvienam iesaistītajam. Secinām, ka mums Latvijā ir grūti uzticēties viens otram sākot ar ikdienas jautājumu risināšanu pagastā līdz pat sadarbībai deputātu vidū un valsts mērogā. Tāpēc ikvienam, kas esam iesaistīti līdzdalības veicināšanā, ir būtiski saprast šos cēloņus nespējai uzticēties, lai pareizi pozicionētu aktivitātes līdzdalības veicināšanai. Uzticēšanās ir viena no pamatvērtībām demokrātiskai sabiedrībai. Ja sabiedrībā valda savstarpēja uzticēšanās, tas dod būtisku kopējo labumu visiem. Lietas un procesi var notikt daudz ātrāk un arī lētāk, nav nepieciešami dārgi kontroles mehānismi. Grupas kopīgās atziņas.

Norvēģijā iedzīvotāji aktīvi veic brīvprātīgo darbu. Valdība atbalsta brīvprātīgo darbu, piešķirot finanses un atbildību (deliģējums), akcentējot ekspertu nozīmi brīvprātīgajā darbā. Pārvalde strādā pēc motīva “sistēma funkcionē visiem”. Organizācija, kas darbojas šajā reģionā, lai īstenotu savas ieceres saņem nelielu daļu finansējuma no valsts un pašvaldības, bet lielāko daļu piesaista no bankām un uzņēmējiem. Šeit darbojas līdzdalības padomes, kas savieno brīvprātīgā darba veicējus ar pašvaldību.

Tikām iepazīstināti ar vairākām aktivitātēm, kas tiek īstenotas reģionā. Piemēram, “Dīvāna akcija”, kas rosināja iedzīvotājus nesēdēt pārāk ilgi pie televizoriem. “Dugna”, tā ir plaša mēroga akcija Norvēģijā, kas ir līdzīga pie mums zināmajai Lielajai talkai. Kā arī vēl daudz un dažādas līdzdalības prakses. Visos reģionā notiekošanos pasākumos notiek sadarbība gan ar brīvprātīgajiem, gan ar nevalstiskajām organizācijām, pašvaldību un iedzīvotājiem. Šeit svarīgi, lai katram iedzīvotājam ir iespēja iesaistīties, lai darbotos un uzlabotu savu dzīves kvalitāti.

Viens no spilgtākiem labās prakses piemēriem - Levanger pašvaldības darba plānošanā daudzās jomās iesaistās paši iedzīvotāji. Tas ir gadiem veidots sadarbības modelis, kas ir jau kā ieradums. Dažādu jomu attīstības plānošanās, jautājumu risināšanā notiek komunikācija ar dazžādu kopienas grupu pārstāvjiem. Šeit darbojas senioru padome, jauniešu padome, izglītotāju asociācija, cilvēku ar kustību traucējumiem padome u.c., tā regulāri nodrošinot informācijas apmaiņu - atklātu komunikaciju starp pašvaldību un iedzīvotājiem. Abpusēja sadarbība un iesaiste kopīgu mērķu sasniegšanā pašvaldības vides un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai.

Levanger pašvaldībā bibliotēka ir daudzdimensionāls kultūras, izziņas un izglītības centrs. Šajā bibliotēkā ir 65 000 klientu, kas šeit brīvi nāk un izmanto pakalpojumus, kas pēc pandēmijas laikiem ir pieejama pat līdz plkst. 23 vakarā, tā nodrošinot iespēju arī strādājošajiem pēc darba izmantot bibliotēkas pakalpojumu. Bibliotēka veic arī sabiedrības iesaisti un izpratnes veicināšanu ilgtspējas jautājumos. Tā piemēram, tiek organizēti tematiskie mēneši, kur katrā mēnesī tiek piedāvātas aktivitātes iedzīvotājiem. Apģērba mēnesis – pārveidojam, uzlabojam esošo apģērbu.

Norvēģijas pārstāvji mums, latviešiem, novēl - novērtēt sevi kā nāciju, dziedināt pagātnes traumas un iemācīties uzticēšanos. Mūsos ir daudz resursu kopienas attīstībai un līdzdalības kvalitātes turpmākai attīstībai. Galvenais ir darīt.

Pieredzes apmaiņas dalībnieku atziņas pēc atgriešanās Latvijā:

“Viss brauciens bija patīkamiem iespaidiem un pieredzes bagāts, programma pārdomāta, dinamiska un informatīva.”

“No dalības šajā pieredzes braucienā es ieguvu pārliecību, ka mana pašreizējā darbība veidojot iedzīvotāju padomes ir pareiza. Atbalstu un pārliecību iedzīvotāju padomju veidošanā.”

“Es ieguvu daudz. Citādāku skatījumu uz dzīvi kopumā, jaunus kontaktus, pozitīvas emocijas un daudz, daudz ideju, kuras nu vēlos realizēt arī savā pagastā. Šis brauciens man lika aizdomāties par idejām "ārpus rāmja jeb kastes", kas arī ir ļoti būtiski, lai ieinteresētu iedzīvotājus iesaistīties/ līdzdarboties. Neskaitāmas sarunas par iedzīvotāju līdzdarbošanos noteikti bija vērtīgas un lika aizdomāties par to, ko, iespējams, daru nepareizi.”

Pieredzes apmaiņas programma tika veidota sadarbībā ar organizāciju Norvēģijā Henric Johansson Konsult. Iniciatīva “Pieredzes apmaiņa iedzīvotāju līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšanā” īstenota projekta “Līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana Jelgavas novadā” ietvaros. Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Projektu “Līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana Jelgavas un Ozolnieku novados” un interneta vietni www.kodare.lv finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Projekts Kopdare
Biedrība Lauku partnerība "Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs, Jelgava, LV-3001
e-pasts: kopdare@kopdare.lv