Biedrība Lauku partnerība “Lielupe” turpina kopdares aktivitātes Jelgavas novadā un 22. oktobrī organizēja iedzīvotāju forumu “Būt vai nebūt iedzīvotāju padomēm Jelgavas novadā”. Forums deva iespēju uzzināt kā darbojas padomes citos novados, kā tās redz novada pašvaldība, likumu veidotāji ministrijā un neatkarīgi pētnieki, kas vēro šos procesu un apkopo dažādās pieredzes. Pati svarīgākā foruma sadaļa bija iedzīvotāju diskusija, lai rastu atbildi uz jautājumu par to kādām būt iedzīvotāju padomēm Jelgavas novadā. Kopumā pasākumu apmeklēja 60 dalībnieki, pārstāvot: Valgundes, Jaunsvirlaukas, Svētes, Glūdas, Līvbērzes, Vilces, Sesavas, Platones, Salgales, Ozolnieku, Kalnciema, Vircavas un Cenu pagastus. Šīs tēmas aktualitāte ir radusies šī gada laikā, kad biedrība organizēja iedzīvotāju līdzdalības pasākumus “Aktīvas kopienas apkaimēs” katrā novada pagastā un pirmo demokrātijas festivālu “Kopienas sarunas”, kas notika 20. augustā Zaļenieku pagastā.

Kopdarē ir iespēja radīt tādu vidi savā apkaimē, kur pašiem prieks dzīvot, strādāt, radīt un darīt. Iedzīvotāju padomes ir viens no veidiem, kā stiprināt šo sadarbību starp iedzīvotājiem un pašvaldību, tā ir iespēja nodrošināt iedzīvotāju interešu pārstāvniecību domē, būt pašiem noteicējiem savās apkaimēs.

Foruma laikā Līvanu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle dalījās pieredzes stāstā par savu novadu, kur iedzīvotāju pagastu valdes darbojas jau 22 gadus. Savukārt, Ropažu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Haralds Burkovskis deva ieskatu par iedzīvotāju padomēm, kas Ropažu novadā ir tikai dažus mēnešus. “Mazas lietas rada milzīgas pārmaiņas dzīvē”, tā H. Burkovskis sarunā ar foruma dalībniekiem par laimes dimensijām, uzsverot sadarbības būtisko lomu katra cilvēka dzīvē, kā vienu no priekšnoteikumiem laimīgai dzīvei “darīšana ir atslēga visam”.

Jaunā pašvaldību likumā paredzēts, ka pašvaldībām ir tiesības veidot iedzīvotāju padomes. “Publiskā pārvalde arvien vairāk savus lēmumus balsta iedzīvotāju vajadzībās. Iedzīvotāju padome ir konsultatīva pašvaldības institūcija un dome izdod padomes nolikumu, kur nosaka padomes darba organizāciju”, tā Viesturs Razumovskis, Vides aizsardzības un reģionālās attšitības ministrijas pārstāvis. Madars Lasmanis, Jelgavas novada domes priekšsēdētājs tic, ka iedzīvotāju padomes ir perspekīva sadarbības veidošanai un stiprināšanai starp iedzīvotājiem un pašvaldību. Savukārt, Līga Stafecka, domnīcas Providus vadošā pētniece, foruma dalībniekus iedrošināja meklēt pašiem atbildes, kāpēc ir vajadzība pēc iedzīvotāju padomes savā kopienā, vai ir vēlme piedalīties un kā tikt uzklausītiem un nebaidīties kļūdīties.

Sarunu darbnīcās foruma dalībnieki meklēja atbildes uz jautājumiem - būt vai nebūt iedzīvotāju padomēm, kādām tām būt un kādā formātā varētu notikt padomes darbība? Apkopojot rezultātus gandrīz visi sarunu telpas dalībnieki pārliecinoši akceptēja iedzīvotāju padomes izveides ideju, kas varētu būt ne tikai pagasta ietvaros, bet pat ciema ietvaros. Iedzīvotāji redz padomi kā vajadzību, kā instrumentu, kā veidu, lai uzlabotu sabiedrības un pašvaldību sadarbību. Brīvprātīga līdzdalība, darbības regularitāte un caurspīdīgums, un būtiski - pašorganizējošs process, tā dalībnieki raksturo šo līdzdalības veidu. “Svarīgi, lai šis atbalsts neizpaustos kā “reizēm” organizētas aktivitātes “projektu ietvaros”, bet gan sistemātiska un stratēģiska pieeja, kas, saprotams, prasa arī resursus”, tā uzsvēra Vilis Brūveris, sarunu darbnīcas moderators, apkopojot dalībnieku viedokļus.

Lai iesāktais process turpinātos ir jāseko turpmākai iniciatīvai un sadarbībai gan no pašvaldības, gan no iedzīvotāju puses. Šeit biedrība Lauku partnerība “Lielupe” saskata savas iesāktās iniciatīvas turpinājumu. Tāpēc pēc foruma nākamais solis ir iedzīvotāju viedokļu apkopojums kopīgā rezolūcijā, kas tiks iesniegta Jelgavas novada pašvaldībai. Biedrībai ir padomā nākamās aktivitātes, lai turpinātu attīstīt kopdari Jelgavas novadā. Tās būs izglītojoša rakstura aktivitātes, kas ietvers arī vietēju un starptautisku, labās prakses piemēru iepazīšanu potenciālajiem iedzīvotāju padomes dalībniekiem, ar mērķi stiprināt topošo iedzīvotāju padomes kapacitāti, kā arī sniegtu iedrošinājumu un veidotu labāku izpratni par pašvaldības funkcijām un iedzīvotāju padomes lomu tajās. Darīšana ir atslēga.

Haralds Burkovskis, Ropažu novada iedzīvotāju padomes pieredzes stāsts

Ginta Kraukle, Līvānu novada iedzīvotāju padomes pieredzes stāsts

Viesturs Razumovskis, Iedzīvotāju padomes ministrijas skatījumā

Madars Lasmanis, Iedzīvotāju padomes Jelgavas novada domes skatījumā

Līga Stafecka, Domnīca Providus

Darba grupu rezultāti iedzīvotāju forumā

Biedrība Lauku partnerība “Lielupe” pateicās ikvienam, kas piedalījās foruma veidošanā un īstenošanā.

Uz tikšanos nākamajos kopdares pasākumos!

Projektu “Līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana Jelgavas un Ozolnieku novados” un interneta vietni www.kodare.lv finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Projekts Kopdare
Biedrība Lauku partnerība "Lielupe"
Jāņa Asara iela 21, Jelgava, LV-3001
e-pasts: kopdare@kopdare.lv