No 14. līdz 16. jūnijam, Ērgļos, Madonas novadā notika sestais Latvijas Lauku Kopienu parlaments. Tā mērķis bija kopīgi rast veiksmīgus risinājumus, kā arī jaunas iespējas lauku attīstībai, veicinot dažādu iesaistīto pušu sadarbību vietējā, reģionālā un nacionālā mērogā.

Lauku partnerība “Lielupe” pirmo reizi organizēja kopīgu braucienu Jelgavas novada iedzīvotājiem, tā sekmējot pieredzes apmaiņu, kā arī dodot iespēju piedalīties diskusijās par aktuāliem jautājumiem lauku kopienās. Braucienam atsaucās un piedalījās 13 dalībnieki.

Piedaloties Lauku Kopienu parlamentā dalībnieki iepazina jaunas metodes viedai lauku reģionu attīstībai, satika Latvijas lauku attīstības entuziastus un iniciatīvu īstenotājus vienkopus, iepazina veiksmīgāko Latvijas un ārvalstu risinājumu pieredzi, kā arī diskutēja par izaicinājumiem un prioritātēm lauku telpā vietējā, reģionālā, nacionālā un Eiropas mērogā. Grupa piedalījās arī izbraukumā, kur iepazina vietējās kopienas iniciatīvas un uzņēmējus Ērgļu apkaimē, viesojoties

Dalībnieku atziņas par ieguvumiem, piedaloties pasākumā:

 • Vietrade kopienās un Vietējās demokrātijas spēcināšana un labbūtība kopienās. Tematu izvēle saskanēja ar darbu, kuru strādāju, un biedrības aktivitātēm.
 • Uzrunāja doma par vietējo iedzīvotāju ciema dzīves notikumu pierakstu veidošanu, lai katrs iedzīvotājs būtu novērtēts.
 • Svarīgi ir iedot vērtību katram cilvēkam. Iedvesmoja kopienu pieredzes stāsti.
 • Viedie ciemi- interesē šo ciemu ideja un ieviešana praksē.
 • Vajag kopā darboties. Lepoties ar padarīto. Saskatīt kādā teritorijā Viedo ciemu un attīstīt to.

Lauku Kopienu parlaments noslēdzās ar kopīgu rezolūciju, kas izvirzīja rīcības nākamajiem diviem gadiem. Tās tiks izmantotas vietējo rīcības grupu darbā un tiks nodotas arī dažādām iesaistītajām pusēm:

 • Pilsoniskās vienošanās ceļš, kas jāīsteno ieviešot nozīmīgas reformas un izmaiņas publisko pakalpojumu tīklā.
 • Izpratnes maiņa par mijiedarbošanos starp sabiedrību un valsts pārvaldi.
 • Iedzīvotāju padomes kā daudzmērķu rīks.
 • Caur darīšanas pieredzi uz cieņu un vērtību izpratni, sekmējot mazaizsargāto grupu, neuzklausīto, apātisko un citu daudzkārt nesasniegto iedzīvotāju iesaisti.
 • Līdzvērtīga dažādu iesaistīto pušu iesaiste un kopīgas sadarbības platformas izveide bērnu ēdināšanas ekosistēmas transformācijai.
 • Bioreģioni ilgtspējīgai rīcībai.
 • Līdzatbildīgu telpu veidošana – vieta kā telpa rīcībai un identitātes spēcināšanai, kā arī atvērtas un kopienu aktivitātēm pieejamas fiziskās vietas.
 • Vīzijā, ne reaģēšanā balstīta politika. Kopienu drošība krīzēs un noturībspēja, pielāgojoties un reaģējot uz globāliem izaicinājumiem.
 • Teritorijas vajadzībās balstīti risinājumi un attīstības pieejas.

Novēlam, lai noder iedvesma un jauniegūtās atziņas ikvienam pieredzes brauciena dalībniekam!

Lauku partnerība “Lielupe”

Projektu “Līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana Jelgavas un Ozolnieku novados” un interneta vietni www.kodare.lv finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Projekts Kopdare
Biedrība Lauku partnerība "Lielupe"
Jāņa Asara iela 21, Jelgava, LV-3001
e-pasts: kopdare@kopdare.lv