Biedrība Lauku partnerība “Lielupe” uzsāk īstenot projektu “Līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana Jelgavas un Ozolnieku novados”.

Esot ceļā uz jauno plānošanas periodu un administratīvi teritoriālo reformu redzam, ka nepieciešama aizvien lielāka iedzīvotāju iesaiste, vajadzību apzināšana un iedzīvotāju līdzdalības veicināšana, lai iedzīvotāji justos piederīgi savam novadam, uzklausīti un paši vēlētos piedalīties ekonomiskajos, sociālajos, kultūras un politiskajos procesos ar mērķi pozitīvi ietekmēt savu dzīvi.

Tāpēc par projekta mērķi esam izvirzījuši stiprināt demokrātijas kultūru un pilsonisko apziņu, īstenojot iedzīvotāju līdzdalības pasākumus un izglītojošas aktivitātes.

Vēlamies uzrunāt un iesaistīt vietējos iedzīvotājus Jelgavas un Ozolnieku novados, vispirms lūdzot novērtēt dzīves kvalitāti un līdzdalības iespējas pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesos savā pagastā un novadā. To plānots veikt ar iedzīvotāju aptauju, ko mums palīdzēs īstenot pasniedzēji un studenti no projekta sadarbības partnera organizācijas Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes.

Iedzīvotāju aptaujas anketu aicinām aizpildīt ikvienu Jelgavas un Ozolnieku novadu iedzīvotāju elektroniski šeit https://forms.gle/3Q1wkxHpXtPGum728

Apkoposim izteiktos viedokļus un aicināsim iedzīvotājus uz apkaimes ideju darbnīcām, kas plānotas katrā Jelgavas un Ozolnieku novada pagastā. Ideju darbnīcās iedzīvotājiem būs iespēja diskutēt un rast jaunus risinājumus izteiktajām problēmām un izaicinājumiem.

Apkaimes ideju darbnīcās izvirzīsies tēmas, kuras ir nepieciešams risināt visa novada līmenī. Tāpēc ieplānots novada iedzīvotāju forums. Iedzīvotāju forumā sadarbībā ar pašvaldību vēlamies uzsvērt sabiedrības līdzlemtu budžetēšanu. Iedzīvotāji tiks ar to iepazīstināti un tiks aicināti pašiem aktivizēt biedrības, veidot neformālas iniciatīvu grupas, lai realizētu idejas, kas ir nozīmīgas un svarīgas vietējai kopienai.

Lai rosinātu iedzīvotājus apzināties savu lomu demokrātijas kultūras un pilsoniskās apziņas veidošanā, plānotas pilsoniskās izglītības nodarbības un projekta noslēgumā demokrātijas festivāls, kā jauns virziens Jelgavas novadā.

Plašākai iedzīvotāju līdzdalībai šajās aktivitātēs plānots nodrošināt iespēju darboties virtuālā vidē - mājas lapā www.kopdare.lv, kur iedzīvotājiem būs iespēja sniegt priekšlikumus un idejas apkaimes darbnīcām, iedzīvotāju forumam un sarunu festivālam. Mājas lapa arī nodrošinās projekta publicitāti un sabiedrības informēšanu par pilsoniskās līdzdalības un demokrātijas kultūras jautājumiem.

Izveidotais sauklis un projekta logo “Kopdare” ir simbols, kas aicinās un rosinās vietējos iedzīvotājus Jelgavas un Ozolnieku novados piedalīties projekta aktivitātēs, lai darītu, radītu un augtu kopā.

Projektu “Līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana Jelgavas un Ozolnieku novados” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Kopējais finansējums ir 99 529.05 EUR.

Projektu “Līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana Jelgavas un Ozolnieku novados” un interneta vietni www.kodare.lv finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Projekts Kopdare
Biedrība Lauku partnerība "Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs, Jelgava, LV-3001
e-pasts: kopdare@kopdare.lv